โรงพยาบาลทุ่งฝน จ.อุดรธานี

www.thungfonhospital.go.th

THUNGFON HOSPITAL UDONTHANI

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลทุ่งฝน ที่อยู่ : 134 หมู่ 11 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310

โรงพยาบาลทุ่งฝน จ.อุดรธานี
www.thungfonhospital.go.th
 
ไทย : EN
ขนาดตัวอักษร
Hotline 042-268051

รายงานสถานการณ์ โควิด-19

ที่มา : กรมควบคุมโรค

บริการจากเรา

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่ดีตลอดเวลา เรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่คอยดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ทำให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษารู้สึกปลอดภัยและอุ่นใจกับบริการดูแลจากเรา

ข่าวสารโรงพยาบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสมัครงาน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรม เรื่องน่าสนใจ สาระน่ารู้ที่มีประโยชน์ ผู้เยี่ยมชมทุกท่านสามารถติดตามเรื่องราวความเคลื่อนไหวจากโรงพยาบาล เราขอขอบคุณที่ทุกท่านให้ความสนใจ

รับมอบบริจาคจากเจ้าหน้าที่ ธนาคารเพื่อการเกษต...

เจ้าหน้าที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. บริจาคน้ำดื่ม มะม่วง และ ขนม 

ให้กับทีมแพทย์ ...
แก้ไขล่าสุด 11 พ.ค. 2564 13:58 น. 11 พ.ค. 2564 166

รับมอบบริจาคเงิน 3,000 บาท

นาง พาศรี สุขเจริญ บริจาคเงินจำนวณ 3,000 บาท ให้กับทางโรงพยาบาลทุ่งฝน เพื่อ...
แก้ไขล่าสุด 11 พ.ค. 2564 13:40 น. 11 พ.ค. 2564 14

รับมอบบริจาค เครื่องฟอกอากาศ

นางสาว วิไลวรรณ โอฐละออ บริจาคเครื่องฟอกอากาศในราคา 18,410 บาท ให้กับทางโรงพยาบาลทุ่งฝน เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประ...
7 พ.ค. 2564 108

รับมอบน้ำดื่ม 100 แพ็ค

นายพิศักดิ์ ศักดิ์ศิริวุฒโฒ บริจาคน้ำดื่มให้โรงพยาบาลทุ่งฝน 

ทางโรงพยาบาล...
แก้ไขล่าสุด 6 พ.ค. 2564 17:36 น. 6 พ.ค. 2564 29

รับมอบของบริจาค จากครอบครัว นภัสนันท์ กำพุฒกล...

รับมอบของบริจาค จากครอบครัว นภัสนันท์ กำพุฒกลาง บริจาคเงินสด 30,000 บาท และแมสเด็...
แก้ไขล่าสุด 2 พ.ค. 2564 19:25 น. 28 เม.ย. 2564 108

บุคลากรดีเด่น

ข่าวปักหมุด

--------------- ทั้งหมด ---------------

ข่าวปักหมุด

EB6 1. บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขอ... (อ่าน 400 ครั้ง)
บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการให้นำ... (อ่าน 400 ครั้ง)
ไตรมาสที่ 1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2563 - ธั... (อ่าน 400 ครั้ง)
ไตรมาสที่ 1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2563 - ธั... (อ่าน 400 ครั้ง)
3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (อ่าน 400 ครั้ง)
3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึง... (อ่าน 400 ครั้ง)
2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจั... (อ่าน 400 ครั้ง)
--------------- ทั้งหมด ---------------

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ข้อร้องเรียน

โรงพยาบาลทุ่งฝนได้พัฒนาขยายโรงพยาบาลเป็นขนาด 30 เตียง ปัจจุบันโรงพยาบาลได้เปิดดำเนินการมาแล้ว 34 ปี โดยให้บริการในด้าน การรักษาพยาบาล การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง การบริการในด้านสุขาภิบาล...

6+5 = ?