โรงพยาบาลทุ่งฝน จ.อุดรธานี

www.thungfonhospital.go.th

THUNGFON HOSPITAL UDONTHANI

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลทุ่งฝน ที่อยู่ : 134 หมู่ 11 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310

โรงพยาบาลทุ่งฝน จ.อุดรธานี
www.thungfonhospital.go.th
 
ไทย : EN
ขนาดตัวอักษร
Hotline 042-268051

 
 

แบบฟอร์มดาวน์โหลด

Administrator, 18 พ.ย. 2559 09:09 น.
# ชื่อฟอร์ม วันที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 แบบฟอร์มเอกสารตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์พร้อมตัวอย่าง 30 ก.ย. 2563
2 ตัวอย่างหนังสือราชการภายนอก 2 ก.ย. 2563
3 ใบอนุญาตใช้รถยนต์ 11 ส.ค. 2563
4 แบบฟอร์มขอใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ตและ HOSXP 27 เม.ย. 2561
5 ใบลา 29 พ.ค. 2560
6 ใบเบิกพัสดุ 29 พ.ค. 2560
7 ใบแจ้งซ่อม 29 พ.ค. 2560
8 ใบขออนุมัติซื้อวัสดุการแพทย์ 29 พ.ค. 2560
9 แบบฟอร์มใบเสนอราคา 29 พ.ค. 2560
10 แบบฟอร์มการขอให้โทรศัพท์ 29 พ.ค. 2560
11 แบบใบขอเปลี่ยนแปลงวันลา 29 พ.ค. 2560
12 ขอยืมพัสดุ 29 พ.ค. 2560
13 ขอใช้ห้องประชุม 29 พ.ค. 2560