โรงพยาบาลทุ่งฝน จ.อุดรธานี

www.thungfonhospital.go.th

THUNGFON HOSPITAL UDONTHANI

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลทุ่งฝน ที่อยู่ : 134 หมู่ 11 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310

โรงพยาบาลทุ่งฝน จ.อุดรธานี
www.thungfonhospital.go.th
 
ไทย : EN
ขนาดตัวอักษร
Hotline 042-268051

 
 

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

Administrator, 17 พ.ย. 2559 09:02 น.

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด

ชื่อ-สกุล : นายแพทย์ฉัตรชัย ประทุมทิพย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทร :
E-mail :
ชื่อ-สกุล : ทพ.ชาคริต เอื้อวิทยา
ตำแหน่ง : หัวหน้างานทันตกรรม

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทร :
E-mail :
ชื่อ-สกุล : วุฒิพงศ์ วันทอง
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหาร

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทร :
E-mail :
ชื่อ-สกุล : นางนิธิมา โสดา
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทร :
E-mail :
ชื่อ-สกุล : นางมลทา ทายิดา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทร :
E-mail :
ชื่อ-สกุล : นายธวัชชัย วิเชียรเครือ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานสุขาภิบาล

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทร :
E-mail :
ชื่อ-สกุล : นางดาวลอย ศรีภักดีสวัสดิ์
ตำแหน่ง : หน้าหน้างานประกันสุขภาพ

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทร :
E-mail :
ชื่อ-สกุล : นางสาวอุมาภรณ์ คำหล้า
ตำแหน่ง : หัวหน้างานเอ็กซเรย์

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทร :
E-mail :
ชื่อ-สกุล : นางสาววัชราภรณ์ กุลวงศ์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานเภสัชกรรม

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทร :
E-mail :
ชื่อ-สกุล : นายอรรถพล โคตรศรีกุล
ตำแหน่ง : หัวหน้างานเวชระเบียนและสารสนเทศ

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทร :
E-mail :