โรงพยาบาลทุ่งฝน จ.อุดรธานี

www.thungfonhospital.go.th

THUNGFON HOSPITAL UDONTHANI

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลทุ่งฝน ที่อยู่ : 134 หมู่ 11 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310

โรงพยาบาลทุ่งฝน จ.อุดรธานี
www.thungfonhospital.go.th
 
ไทย : EN
ขนาดตัวอักษร
Hotline 042-268051

 
 

คลังความรู้ งานวิจัย

Administrator, 18 พ.ย. 2559 09:09 น.
# บทความ/งานวิจัย วันที่ เอกสาร
1 แผ่นพับ สำหรับการนวดเท้าตนเอง 1 เม.ย. 2561
2 ผลงานนวัตกรรม กล่องดวงใจผู้ป่วยเบาหวาน 1 เม.ย. 2561
3 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยการใช้สื่อนวัตกรรมกราฟประเมินพัฒนาการเด็ก แรกเกิด-5ปี (กราฟอ 5 พ.ค. 2560
4 การพัฒนารูปแบบการป้องกันภาวะขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ ด้วยกระบวนการPDCA และนวัตกรรมคู่หูคู่บ้าน อ 5 พ.ค. 2560