เกษตรอย่างปลอดภัย

โรงพยาบาลทุ่งฝน จ.อุดรธานี

www.thungfonhospital.go.th

THUNGFON HOSPITAL UDONTHANI

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลทุ่งฝน ที่อยู่ : 134 หมู่ 11 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310

โรงพยาบาลทุ่งฝน จ.อุดรธานี
www.thungfonhospital.go.th
 
ไทย : EN
ขนาดตัวอักษร
Hotline 042-268051

 
 

เกษตรอย่างปลอดภัย

admin, 3 ต.ค. 2566 10:05 น.
แก้ไขล่าสุด 3 ต.ค. 2566

รายละเอียด

 เกษตรอย่างปลอดภัย

อ่าน ใส่ ถอด ทิ้ง อย่างถูกวิธี 

เนื่องจาก การทำเกษตรกรรมในปัจจุบัน มีการใช้สารกำจัดศัตรูพืชในปริมาณเพิ่มมากขึ้น 

และมีผลกระทบต่อสุขภาพของคนทำงานรวมถึงมีการปนเปื้อนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่เพิ่มมากขึ้น

ดังนั้น จึงต้องใส่ใจและรอบรู้ถึงการดูแลตนเอง เพื่อป้องกันการเกิดโรคที่จะเกิดตามมาในการประกอบอาชีพกันด้วยนะคะ

#ด้วยความเป็นห่วงสุขภาพประชาชนในชุมชน #โรงพยาบาลทุ่งฝน #อุดรธานี

ไฟล์เอกสาร -
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • EB22 ข้อ4.รายงานผลการจัดโครงการกิจกรรม
 • การยศาสตร์ (Ergonomics)
 • EB23 1.หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG … ” ที่มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรม STRONG ... ที่ชัดเจน และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
 • ข่าวสมัครงานเปิดรับ
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการรับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชี ๑ อัตรา
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยด้านการนวดไทย จำนวน 1 อัตรา(รายวัน)
 • รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๑ อัตรา ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
 • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 • 3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสน
 • 1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 • EB6 1. บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
 •