ข่าวสารโรงพยาบาลทุ่งฝนทั้งหมด

โรงพยาบาลทุ่งฝน จ.อุดรธานี

www.thungfonhospital.go.th

THUNGFON HOSPITAL UDONTHANI

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลทุ่งฝน ที่อยู่ : 134 หมู่ 11 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310

โรงพยาบาลทุ่งฝน จ.อุดรธานี
www.thungfonhospital.go.th
 
ไทย : EN
ขนาดตัวอักษร
Hotline 042-268051

 
 
Administrator, 18 พ.ย. 2559 09:09 น.
# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 คุณลักษณะเฉพาะกล้องตรวจจอประสาทตาชนิดมือถือพร้อมเครื่องวิเคราะห์โรคทางจอประสาทตาโดยระบบอัตโนมัติ ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 21 ก.พ. 2566
2 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษาคม 2564 ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 14 มิ.ย. 2564
3 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบบ สขร 1 เมษายน 2564 ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 14 มิ.ย. 2564
4 ไตรมาสที่ 3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย (เดือนพฤษภาคม 2564) ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 14 มิ.ย. 2564
5 ไตรมาสที่ 3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย (เดือนเมษายน 2564) ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 14 มิ.ย. 2564
6 EB6 1. บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และปรากฏการขออนุญ... ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 15 มี.ค. 2564
7 บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการให้นำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจั... ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 23 ธ.ค. 2563
8 ไตรมาสที่ 1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563 ชุดที่ 2 ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 23 ธ.ค. 2563
9 ไตรมาสที่ 1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563 ชุดที่ 1 ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 23 ธ.ค. 2563
10 3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 23 ธ.ค. 2563
11 3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง... ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 23 ธ.ค. 2563
12 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ..ศ. 2564 ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 23 ธ.ค. 2563
13 2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 23 ธ.ค. 2563
14 1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 23 ธ.ค. 2563
15 1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 23 ธ.ค. 2563
16 1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 23 ธ.ค. 2563
17 1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 23 ธ.ค. 2563
18 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2563 ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 23 ธ.ค. 2563
19 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2563 ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 23 ธ.ค. 2563
20 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2563 ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 23 ธ.ค. 2563
21 1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 23 ธ.ค. 2563
22 2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีลักษณะเป็นรูปเล... ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 23 ธ.ค. 2563