ข่าวสารโรงพยาบาลทุ่งฝนทั้งหมด

โรงพยาบาลทุ่งฝน จ.อุดรธานี

www.thungfonhospital.go.th

THUNGFON HOSPITAL UDONTHANI

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลทุ่งฝน ที่อยู่ : 134 หมู่ 11 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310

โรงพยาบาลทุ่งฝน จ.อุดรธานี
www.thungfonhospital.go.th
 
ไทย : EN
ขนาดตัวอักษร
Hotline 042-268051

 
 
Administrator, 18 พ.ย. 2559 09:09 น.
# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม เอกสารดาวน์โหลด 20 มี.ค. 2566
2 แบบฟอร์มเอกสารตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์พร้อมตัวอย่าง เอกสารดาวน์โหลด 30 ก.ย. 2563
3 ตัวอย่างหนังสือราชการภายนอก เอกสารดาวน์โหลด 2 ก.ย. 2563
4 หนังสือขออนุญาตใช้รถยนต์ เอกสารดาวน์โหลด 31 ส.ค. 2563
5 หนังสือชีั้แจ้งที่ไม่ได้สแกนลายนิ้วมือ เอกสารดาวน์โหลด 12 ก.ย. 2561
6 แบบฟอร์มสำรวจครุภัณฑ์ เอกสารดาวน์โหลด 18 ธ.ค. 2560
7 คู่มือการใช้งาน R506 Dashboard เอกสารดาวน์โหลด 7 ต.ค. 2560
8 ขั้นตอนการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร เอกสารดาวน์โหลด 21 ก.ย. 2560