อัตราค่ารักษาพยาบาล

โรงพยาบาลทุ่งฝน จ.อุดรธานี

www.thungfonhospital.go.th

THUNGFON HOSPITAL UDONTHANI

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลทุ่งฝน ที่อยู่ : 134 หมู่ 11 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310

โรงพยาบาลทุ่งฝน จ.อุดรธานี
www.thungfonhospital.go.th
 
ไทย : EN
ขนาดตัวอักษร
Hotline 042-268051

 
 

อัตราค่ารักษาพยาบาล

Administrator, 18 พ.ย. 2559 09:09 น.
# ชื่อหัวข้อ วันที่ เอกสาร
1 รายการอัตราค่าบริการสาธารณสุข ณ ต.ค.2562 5 ม.ค. 2564 08:42 น.
2 ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปี 2562 5 ม.ค. 2564 09:42 น.
3 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา 5 ม.ค. 2564 10:29 น.
4 ค่าบริการทันตกรรม ปี 2563 5 ม.ค. 2564 11:03 น.
5 หนังสือประกาศ อัตรราค่าบริการสาธารณสุข หมวด 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา 5 ม.ค. 2564 14:53 น.
6 ค่าบริการรังสีวินิจฉัย 5 ม.ค. 2564 14:53 น.