คู่มือปฏิบัติงาน (CPG)

โรงพยาบาลทุ่งฝน จ.อุดรธานี

www.thungfonhospital.go.th

THUNGFON HOSPITAL UDONTHANI

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลทุ่งฝน ที่อยู่ : 134 หมู่ 11 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310

โรงพยาบาลทุ่งฝน จ.อุดรธานี
www.thungfonhospital.go.th
 
ไทย : EN
ขนาดตัวอักษร
Hotline 042-268051

 
 

คู่มือปฏิบัติงาน (CPG)

Administrator, 18 พ.ย. 2559 09:09 น.
# ชื่อหัวข้อ วันที่ เอกสาร
1 รพสต 1 แนวทางการดูแลเบื้องต้น 12 ธ.ค. 2562 08:42 น.
2 รพสต Refer เข้าโรงพยาบาล 12 ธ.ค. 2562 09:42 น.
3 OPD +ER กระบวนการดูแล 12 ธ.ค. 2562 10:29 น.
4 Sepsis ER bundle protocol 12 ธ.ค. 2562 11:03 น.
5 แนวทางการวินิจฉัย sepsis 12 ธ.ค. 2562 14:53 น.
6 แนวทางการวินิจฉัยผู้ป่วยภาวะ Sepsis และ Septic Shock 12 ธ.ค. 2562 14:54 น.
7 แนวทางการให้สารน้ำเบื้องต้น 12 ธ.ค. 2562 14:55 น.
8 แนวทางการให้ยา ATB ในตำแหน่งที่สงสัย 12 ธ.ค. 2562 14:55 น.
9 Sepsis Discharge-Summary 12 ธ.ค. 2562 14:56 น.
10 Sepsis standing order 12 ธ.ค. 2562 14:57 น.
11 แนวทางการประเมินผู้ป่วยsepsis ในหอผู้ป่วย 12 ธ.ค. 2562 14:57 น.
12 IPD protocol sepsis 12 ธ.ค. 2562 14:58 น.
13 IPD sepsis monitor (1) 12 ธ.ค. 2562 14:58 น.
14 แนวทางการส่งต่อ 12 ธ.ค. 2562 16:15 น.
15 ใบ monitor Sepsis refer 12 ธ.ค. 2562 16:15 น.
16 Clinical Practice Guideline DHF 5 ม.ค. 2564 10:36 น.
17 Grace-risk-score-for-NSTEMI 5 ม.ค. 2564 10:38 น.
18 Monitoring-Nursing-Observation-Record 5 ม.ค. 2564 10:38 น.
19 NIHSS Stroke , M 5 ม.ค. 2564 10:38 น.
20 STEMI 5 ม.ค. 2564 10:38 น.
21 กิจกรรมการพยาบาล 5 ม.ค. 2564 10:38 น.
22 แนวทางการดูแลผู้ป่วย STEMI (1)ปรับปรุง (2) 5 ม.ค. 2564 10:38 น.
23 แนวทางการดูแลผู้ป่วยnon STEMIปรังปรุง 5 ม.ค. 2564 10:38 น.