รับมอบบริจาคหน้ากากอนามัย จากครอบครัว โชติพินิจ

โรงพยาบาลทุ่งฝน จ.อุดรธานี

www.thungfonhospital.go.th

THUNGFON HOSPITAL UDONTHANI

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลทุ่งฝน ที่อยู่ : 134 หมู่ 11 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310

โรงพยาบาลทุ่งฝน จ.อุดรธานี
www.thungfonhospital.go.th
 
ไทย : EN
ขนาดตัวอักษร
Hotline 042-268051

 
 

รับมอบบริจาคหน้ากากอนามัย จากครอบครัว โชติพินิจ

admin, 1 ต.ค. 2563 09:42 น.
แก้ไขล่าสุด 1 ต.ค. 2563

รายละเอียด

ครอบครัวโชติพินิจบริจาค หน้ากากอนามัย จำนวน 1 กล่อง ทางรพ.ทุ่งฝน จึงขออนุโทนาในส่วนกุศลสาธารณะประโยชน์ครั้งนี้

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • ขออนุโมทนาบุญ กับคุณหมอสิริรัตน์ วนาพรม บริจาคเงิน โครงการ ก้าวคนละก้าว จำนวน 10,000 บาท
 • ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
 • รับมอบเงินจากคุณอาชรา ศิลปี
 • ขออนุโมทนาบุญ กับนาย สมคิด ศรีชัยมูล บริจาคเงิน ให้ รพ.ทุ่งฝน
 • รับมอบบริจาคหน้ากากอนามัยจากกลุ่มจักรสาน บ้านโนนสะอาด อ.ทุ่งฝน
 • รับบริจาค จากญาตินายทองพูน ปาลสา
 • โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม คปสอ.ทุ่งฝน
 • วิ่งไล่ยุง
 • เปิดศูนย์ลดอุบัติเหตุ ทางท้องถนน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
 • ส่งเสริมทักษะช่วยฟื่นคืนชีพ ขั้นพื่นฐาน และขั้นสูง
 •