ประชุมติดตามงาน HA ของ โรงพยาบาลทุ่งฝน

โรงพยาบาลทุ่งฝน จ.อุดรธานี

www.thungfonhospital.go.th

THUNGFON HOSPITAL UDONTHANI

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลทุ่งฝน ที่อยู่ : 134 หมู่ 11 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310

โรงพยาบาลทุ่งฝน จ.อุดรธานี
www.thungfonhospital.go.th
 
ไทย : EN
ขนาดตัวอักษร
Hotline 042-268051

 
 

ประชุมติดตามงาน HA ของ โรงพยาบาลทุ่งฝน

admin, 6 พ.ย. 2561 07:03 น.

รายละเอียด

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561   นายแพทย์ฉัตรชัย ประทุมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ทุ่งฝน ได้เป็นประธานในการประชุม วาระติดตาม งาน HA ของโรงพยาบาลทุ่งฝน ก่อนเปิดประชุม  ได้นำ เจ้าหน้าที่ รพ.ทุ่งฝน ได้รำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า ด้วยการสวดมนต์ รักษาศีล และเจริญเมตตา ภาวนา  และเพื่อเป็นการขัดเกลาจิตใจให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เสร็จแล้ว ได้ประชุมในวาระของ HA ต่อไป 

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • รับมอบ ผ้าห่มสำหรับผู้ป่วย จำนวน 100 ผืนและสิ่งของจำเป็น จาก ดร.พระใบฏีกา ชุมสาย อธิปัญโญ
 • มอบชุด PPE จำนวน 20 ชุด จากพระครูสังฆลักษณ์อาทิตย์ วัดดอนคำ
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการป้องโรค COVID 19
 • รพ.ทุ่งฝนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19
 • รับมอบบบริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วย ในภาวะฉุกเฉินจาก พญ.วิรายา ลีละวัฒน์ (แพทย์ประจำรพ.ทุ่งฝน)และครอบครัว
 • รับมอบบริจาค เงินจำนวน 1,000 บาท
 • รับมอบบริจาคหน้ากากอนามัย จากครอบครัว โชติพินิจ
 • ขอบคุณมูลนิธิส่งเสริมธรรมอุดรธานีนำเครื่องอุปโภคบริโภคใส่ตู้ปันสุขค่ะ
 • รับมอบของบริจาคจากคุณจันทิรา พัฒนจักรและครอบครัวกบสะออนมอบแพมเพิสผู้ใหญ่จำนวน 3 ห่อใหญ่
 • รับมอบบริจาค ข้าวสารและไข่ไก่
 •