สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศิจกายน 2560

โรงพยาบาลทุ่งฝน จ.อุดรธานี

www.thungfonhospital.go.th

THUNGFON HOSPITAL UDONTHANI

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลทุ่งฝน ที่อยู่ : 134 หมู่ 11 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310

โรงพยาบาลทุ่งฝน จ.อุดรธานี
www.thungfonhospital.go.th
 
ไทย : EN
ขนาดตัวอักษร
Hotline 042-268051

 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศิจกายน 2560

admin, 21 ธ.ค. 2560 11:21 น.
แก้ไขล่าสุด 25 ธ.ค. 2560

รายละเอียด

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าประจำปีงบประมาณ 2561

ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน พฤศจิกายน ปี 2561
 • รายงานผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้างเชิงวิเคราะห์และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา
 • แบบฟอร์มสำรวจครุภัณฑ์
 • ข่าวสมัครงานเปิดรับ
 • ประกาศรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา
 • ประกาศผลสอบคัดเลือก นักกายภาพบำบัด 1 ตำแหน่ง
 • รับสมัคร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
 • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศิจกายน 2560
 • ประกาศจาก สสอ.ทุ่งฝน เรื่อง เสนอของบประมาณ ปี 2561
 • ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซ์้อจัดจ้างประจำงบประมาณปี 2561
 •