EB23 2. แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG ...

โรงพยาบาลทุ่งฝน จ.อุดรธานี

www.thungfonhospital.go.th

THUNGFON HOSPITAL UDONTHANI

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลทุ่งฝน ที่อยู่ : 134 หมู่ 11 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310

โรงพยาบาลทุ่งฝน จ.อุดรธานี
www.thungfonhospital.go.th
 
ไทย : EN
ขนาดตัวอักษร
Hotline 042-268051

 
 

EB23 2. แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG ...

admin, 15 มี.ค. 2564 19:09 น.
แก้ไขล่าสุด 15 มี.ค. 2564

รายละเอียด

EB23 2. แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG ...

ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
  • รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2560
  • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (สขร1.)
  • ประกวดผลงาน วิจัย นวัตกรรม R2R CQI คปสอ.ทุ่งฝน ปีงบประมาณ 2560
  • ข่าวสมัครงานเปิดรับ
  • รับสมัคร นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • 2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  • ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2563
  • ไตรมาสที่ 1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563 ชุดที่ 1
  •