ผลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561

โรงพยาบาลทุ่งฝน จ.อุดรธานี

www.thungfonhospital.go.th

THUNGFON HOSPITAL UDONTHANI

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลทุ่งฝน ที่อยู่ : 134 หมู่ 11 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310

โรงพยาบาลทุ่งฝน จ.อุดรธานี
www.thungfonhospital.go.th
 
ไทย : EN
ขนาดตัวอักษร
Hotline 042-268051

 
 

ผลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561

admin, 25 ธ.ค. 2561 07:41 น.

รายละเอียด

เอกสารเชิงวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2561

และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา

“ปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง”

โรงพยาบาลทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนตุลาคม 2562 (สขร1.)
 • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและรับเรื่องราวร้องทุกข์
 • แนวทางการคัดกรองวินิจฉัยโรคเบาหวาน คปสอ.ทุ่งฝน
 • ข่าวสมัครงานเปิดรับ
 • ประกาศรับสมัครพนักงานทั่วไป
 • ประกาศผลการสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และผู้ช่วยเหลือคนไข้
 • รับสมัคร ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
 • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซ์้อจัดจ้างประจำงบประมาณปี 2561
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศิจกายน 2560
 • ประกาศจาก สสอ.ทุ่งฝน เรื่อง เสนอของบประมาณ ปี 2561
 •