รับมอบบริจาคจากวัดป่าดานวิเวก อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

โรงพยาบาลทุ่งฝน จ.อุดรธานี

www.thungfonhospital.go.th

THUNGFON HOSPITAL UDONTHANI

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลทุ่งฝน ที่อยู่ : 134 หมู่ 11 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310

โรงพยาบาลทุ่งฝน จ.อุดรธานี
www.thungfonhospital.go.th
 
ไทย : EN
ขนาดตัวอักษร
Hotline 042-268051

 
 

รับมอบบริจาคจากวัดป่าดานวิเวก อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

admin, 24 ส.ค. 2563 08:56 น.

รายละเอียด

วันที่ 23 สิงหาคม 2563 ห้องฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลทุ่งฝน รับมอบบริจาคจากวัดป่าดานวิเวก อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ทางรพ.ทุ่งฝนขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • รับมอบบริจาค
 • ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)โรคไข้เลือดออก อ.ทุ่งฝน
 • รับบริจากเงินจาก นพ.วันชัย ศักดิ์อิสระพงศ์ (ผู้อำนวยการคนแรกของโรงพยาบาลทุ่งฝน)
 • รับมอบเงินจากคุณอาชรา ศิลปี
 • รับบริจาคไข่จำนวน 2 แผงสำหรับผู้ป่วยใน จากสมาชิกกลุ่มสีทอง และน้องน้ำออยเติมตู้ปันสุข
 • รพ.ทุ่งฝนรับการตรวจเยี่ยมจากคณะนพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์
 • ส่งเสริมทักษะช่วยฟื่นคืนชีพ ขั้นพื่นฐาน และขั้นสูง
 • รับมอบน้ำดื่ม จากคณะคุณแม่วรรณี สมสนุก คุณอัมรัตนื เฮเลน คุณนริศรา สุรัสวดี คุณอร่าม นามโส คุณโชคดี จันทะแสน
 • รับมอบบริจาค ชมรมผู้รับพระราชทานทุน มูลนิธิอานันทมหิตล
 • รับมอบบริจาคอาหารจากคุณสม ดงแสนสุขเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร
 •