ได้รับบริจาค เครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด

โรงพยาบาลทุ่งฝน จ.อุดรธานี

www.thungfonhospital.go.th

THUNGFON HOSPITAL UDONTHANI

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลทุ่งฝน ที่อยู่ : 134 หมู่ 11 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310

โรงพยาบาลทุ่งฝน จ.อุดรธานี
www.thungfonhospital.go.th
 
ไทย : EN
ขนาดตัวอักษร
Hotline 042-268051

 
 

ได้รับบริจาค เครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด

admin, 9 มิ.ย. 2564 15:22 น.
แก้ไขล่าสุด 9 มิ.ย. 2564

รายละเอียด

ได้รับบริจาค เครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด  จำนวน  10  เครื่องจากมูลนิธิอานันทมหิดล


ส่งต่อเครื่อง pulse oximeter  

ชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล

ได้บริจาคเครื่องวัดระดับ Oxygen ในเลือด ให้ 298 โรงพยาบาล ใน 71 จังหวัด จำนวน 4,053 เครื่อง 

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)โรคไข้เลือดออก อ.ทุ่งฝน
 • กิจกรรมทดสอบสมรรถนะบุคลากรสาธารณสุข คปสอ.ทุ่งฝน
 • Big cleaning day
 • คณะผ้าป่าสามัคคีโดย นายประเวศ ฤาชากุล ( ผอ.โรงเรียนบ้านดุงวิทยา )
 • รับมอบบริจาคน้ำดื่มให้ผู้ป่วยแยกโรค แผนกผู้ป่วยใน
 • ส่งเสริมทักษะช่วยฟื่นคืนชีพ ขั้นพื่นฐาน และขั้นสูง
 • รับบริจาค จากญาตินายทองพูน ปาลสา
 • รับมอบเงินจำนวน 1,000 บาท และพัดลมจากครอบครัวคุณวิทวัช
 • แข่งขันกีฬา อบจ. อำเภอทุ่งฝน ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
 • รับมอบรถเข็นผู้ป่วย Wheelchair จากญาติคุณยายจูมศรี สุขสบาย
 •